HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ
  • Địa chỉ trụ sở: 504 Trần Văn Trà, ấp Kinh Tế, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh
  • Địa chỉ website: binhminh.tayninh.gov.vn  

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã (được quy định tại điều 33 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015 và Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương)

1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

2. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.

4. Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của xã trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.”.

5. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

6. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

7. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

8. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

II. Hội đồng nhân dân xã Bình Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Đầu nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân xã Bình Minh có 26 vị đại biểu;

Hiện tại, Hội đồng nhân dân xã Bình Minh có 22 vị đại biểu.

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Trần Thanh Danh Trần Thanh Danh
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chủ tịch HĐND xã Trang Thị Xuân Hạnh Trang Thị Xuân Hạnh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ
Mô tả:

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã (được quy định tại điều 33 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015 và Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương)

1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

2. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.

4. Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của xã trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.”.

5. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

6. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

7. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

8. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

II. Hội đồng nhân dân xã Bình Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Đầu nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân xã Bình Minh có 26 vị đại biểu;

Hiện tại, Hội đồng nhân dân xã Bình Minh có 22 vị đại biểu.

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Ban Pháp chế HĐND xã
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Bích Phượng
Điện thoại:0383348105
Trưởng Ban Pháp chế
Cử nhân Luật
Nguyễn Thị Bích Phượng
2 Lưu Thị Huệ
Điện thoại:0332072819
Phó Trưởng ban Pháp chế
Trung cấp Kế toán
Lưu Thị Huệ
3 Lê Hoàng Lâm
Thành viên
Cao đặng Sư phạm Toán
Lê Hoàng Lâm
4 Nguyễn Thị Thanh Tâm
Thành viên
Cử nhân Luật
Nguyễn Thị Thanh Tâm
5 Ngô Văn Ngân
Thành viên Ngô Văn Ngân
Ban Kinh tế - xã hội HĐND xã
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Vĩnh Phong
Điện thoại:0977675667
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội
Đại học Nông lâm
Hồ Vĩnh Phong
2 Phạm Thị Hồng Thương
Điện thoại:0785121223
Phó Trưởng ban KTXH HĐND xã
Cử nhân Luật
Phạm Thị Hồng Thương
3 Võ Tấn Hải
Thành viên Võ Tấn Hải
4 Nguyễn Thành Tâm
Thành viên Nguyễn Thành Tâm
5 Đoàn Văn Thịnh
Thành viên Đoàn Văn Thịnh
Đường dây nóng
Bản đồ thực thi thể chế
Cổng dữ liệu Quốc gia
Cơ sở dữ liệu Quốc gia
CONG KHAI NGAN SACH
Công báo Chính phủ
cong bao tay ninh
Chuyển đổi số Tây Ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Tiếp nhận trả lời phản ánh kiến nghị hành chính
chuyển đổi số
Tiếp nhận 1022
Tra cứu thông tin quy hoạch
gop y du thao
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay616
  • Tháng hiện tại30,473
  • Tổng lượt truy cập1,148,951
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây