STT
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
1
Số kí hiệu:11/KH-HĐND
Ngày ban hành:16/05/2024
Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND xã Bình Minh khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND xã Bình Minh khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026
File đính kèm:
2
Số kí hiệu:10/KH-HĐND
Ngày ban hành:16/05/2024
Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND xã Bình Minh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND xã Bình Minh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
File đính kèm:
3
Số kí hiệu:62/KH-UBND
Ngày ban hành:12/04/2024
Kế hoạch di dời mồ mã ra khỏi khu dân cư trên địa bàn xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh giai đoạn 2024 - 2025 (năm 2024)
Về việc di dời mồ mả ra khỏi khu dân cư trên địa bàn xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, giai đoạn 2024-2025 (năm 2024)
File đính kèm:
4
Số kí hiệu:59/KH-UBND
Ngày ban hành:10/04/2024
Kế hoạch triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành phát luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 trên địa bàn xã Bình Minh
Về việc triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành phát luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 trên địa bàn xã Bình Minh
File đính kèm:
5
Số kí hiệu:60/KH-UBND
Ngày ban hành:10/04/2024
Kế hoạch về việc phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Bình Minh năm 2024
về việc phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Bình Minh năm 2024
File đính kèm:
6
Số kí hiệu:61/KH-UBND
Ngày ban hành:10/04/2024
Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024
File đính kèm:
7
Số kí hiệu:88/UBND
Ngày ban hành:09/04/2024
Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng ngừa tội phạm và tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở góp phần phòng ngừa tội phạm trên địa bàn xã
về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng ngừa tội phạm và tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở góp phần phòng ngừa tội phạm trên địa bàn xã
File đính kèm:
8
Số kí hiệu:56/KH-UBND
Ngày ban hành:08/04/2024
Kế hoạch về việc phát động phong trào thi đua thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn xã Bình Minh năm 2024
về việc phát động phong trào thi đua thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn xã Bình Minh năm 2024
File đính kèm:
9
Số kí hiệu:30/QĐ-UBND
Ngày ban hành:07/02/2024
Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Ủy ban nhân dân xã Bình Minh
Ban hành quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Ủy ban nhân dân xã Bình Minh
File đính kèm:
10
Số kí hiệu:22/UBND
Ngày ban hành:23/01/2024
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa khô và tết nguyên nđán Giáp Thìn 2024
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa khô và tết nguyên nđán Giáp Thìn 2024
File đính kèm:
11
Số kí hiệu:19/QĐ-UBND
Ngày ban hành:23/01/2024
Quyết định ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh
Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh
12
Số kí hiệu:18/QĐ-UBND
Ngày ban hành:23/01/2024
Quyết định ban hành Nội quy cơ quan UBND xã Bình Minh thành phố Tây Ninh,, tỉnh Tây Ninh
Ban hành Nội quy cơ quan UBND xã Bình Minh thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
13
Số kí hiệu:14/KH-UBND
Ngày ban hành:23/01/2024
Phát triển Kinh tế - Văn hóa Xã hội, Quốc phòng An ninh năm 2024
Phát triển Kinh tế - Văn hóa Xã hội, Quốc phòng An ninh năm 2024
File đính kèm:
14
Số kí hiệu:10/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/01/2024
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công năm 2024
Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công năm 2024
15
Số kí hiệu:2182/QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/10/2022
Quyết định
Về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
File đính kèm:
16
Số kí hiệu:2151/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/10/2022
Quyết định
Công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
17
Số kí hiệu:98/TB-UBND
Ngày ban hành:17/10/2022
Thông báo
Về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Tây Ninh
File đính kèm:
18
Số kí hiệu:08/2022/QĐ-TTg
Ngày ban hành:28/03/2022
Quyết định
Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
File đính kèm:
19
Số kí hiệu:467/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/03/2022
Quyết định
Quyết định V/v củng cố thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc thu ngân sách Nhà nước thành phố Tây Ninh.
File đính kèm:
20
Số kí hiệu:728/BC-UBND
Ngày ban hành:10/03/2022
Báo cáo
Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng –an ninh , xây dựng chính quyền 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
File đính kèm:
21
Số kí hiệu:318/QĐ-TTg
Ngày ban hành:08/03/2022
Quyết định
Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
File đính kèm:
22
Số kí hiệu:263/QĐ-TTg
Ngày ban hành:22/02/2022
Quyết định
Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
File đính kèm:
23
Số kí hiệu:21/BC-UBND
Ngày ban hành:31/12/2021
Báo cáo
Báo cáo thống kê dân số và cử tri tính đến ngày 23/5/2021 của các đơn vị hành chính phường, xã thuộc thành phố Tây Ninh.
File đính kèm:
24
Số kí hiệu:81/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/11/2021
Quyết định
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động phong trào của Hội Cựu thanh niên xung phong năm 2021
File đính kèm:
25
Số kí hiệu:82/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/11/2021
Quyết định
khen thưởng cho Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua tại cấp cơ sở năm 2021
File đính kèm:
26
Số kí hiệu:79/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/11/2021
Quyết định
Khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa Ĩ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
File đính kèm:
27
Số kí hiệu:847/BC-UBND
Ngày ban hành:05/11/2021
Báo cáo
Báo cáo về Kết quả 04 năm thực hiện Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND Tỉnh về “phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”
File đính kèm:
28
Số kí hiệu:823/BC-UBND
Ngày ban hành:25/10/2021
Báo cáo
Báo cáo về kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19
File đính kèm:
29
Số kí hiệu:68/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/10/2021
Quyết định
khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác truy xét vụ việc viết khẩu hiệu phản đối chính quyền
File đính kèm:
30
Số kí hiệu:728/BC-UBND
Ngày ban hành:20/09/2021
Báo cáo
Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng –an ninh , xây dựng chính quyền 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
File đính kèm:
31
Số kí hiệu:62/QĐ-UBND
Ngày ban hành:14/09/2021
Quyết định
Quyết định về khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyền đề giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyên và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn TPTN
File đính kèm:
32
Số kí hiệu:642/BC-UBND
Ngày ban hành:13/08/2021
Báo cáo
Báo cáo về việc Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012 trên địa bàn Thành phố
File đính kèm:
33
Số kí hiệu:598/BC-UBND
Ngày ban hành:28/07/2021
Báo cáo
Báo cáo v/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2021
File đính kèm:
34
Số kí hiệu:590/BC-UBND
Ngày ban hành:24/07/2021
Báo cáo
Báo cáo số lượng hợp đồng lao động đặc thù trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
File đính kèm:
35
Số kí hiệu:488/BC-UBND
Ngày ban hành:23/06/2021
Báo cáo
Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng –an ninh , xây dựng chính quyền 6 tháng và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
File đính kèm:
36
Số kí hiệu:467/QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/05/2021
Quyết định
Quyết định V/v củng cố thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc thu ngân sách Nhà nước thành phố Tây Ninh.
File đính kèm:
37
Số kí hiệu:143/BC-UBND
Ngày ban hành:04/03/2021
Báo cáo
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch XDCB quý I năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
File đính kèm:
38
Số kí hiệu:50/BC-UBND
Ngày ban hành:20/01/2021
Báo cáo
Báo cáo tình hình quản lý chất thải rắn xây dựng năm 2020
File đính kèm:
39
Số kí hiệu:35/BC-UBND
Ngày ban hành:18/01/2021
Báo cáo
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi.
File đính kèm:
40
Số kí hiệu:22/BC-UBND
Ngày ban hành:13/01/2021
Báo cáo
Báo cáo ATTP tháng 01/2021, phương hướng tháng 02/2021
File đính kèm:
Tìm kiếm văn bản
Đường dây nóng
Bản đồ thực thi thể chế
Cổng dữ liệu Quốc gia
Cơ sở dữ liệu Quốc gia
CONG KHAI NGAN SACH
Công báo Chính phủ
cong bao tay ninh
Chuyển đổi số Tây Ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Tiếp nhận trả lời phản ánh kiến nghị hành chính
chuyển đổi số
Tiếp nhận 1022
Tra cứu thông tin quy hoạch
gop y du thao
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay696
  • Tháng hiện tại30,553
  • Tổng lượt truy cập1,149,031
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây