Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025

ĐẢNG ỦY XÃ BÌNH MINH

Địa chỉ trụ sở: 504 Trần Văn Trà, ấp Kinh Tế, xã Bình Minh,  thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại cơ quan: 0276.316.577

1. Đảng ủy là cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ, phải chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Đảng bộ và trước cấp ủy cấp trên về mọi hoạt động của đảng bộ và các vấn đề liên quan.

2. Có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chấp hành và các thành viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các hoạt động của Ban chi ủy, chi bộ thuộc thẩm quyền Đảng ủy quản lý, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, được quy định trong Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

3. Ban thường vụ Đảng ủy có trách nhiệm chuẩn bị nội dung họp Ban chấp hành hàng tháng, một năm. Xây dựng các dự thảo kế hoạch trình Ban chấp hành xem xét quyết định

4. Ban thường vụ tiếp nhận và có trách nhiệm chuyển tải, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, công văn đến cơ sở và cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ. Giúp cho Ban chấp hành kiểm tra, đôn đốc các cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết của cấp mình và cấp trên.

5. Có trách nhiệm xây dựng dự thảo quy hoạch cán bộ cấp mình và cấp cơ sở, sắp xếp đội ngũ cán bộ trình cấp ủy phê duyệt theo quy định.

6. Thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, thay mặt Ban chấp hành quyết định các vấn đề mang tính cấp bách, duyệt các báo cáo tổng kết của Đảng, đại hội các tổ chức chính trị xã hội thuộc thẩm quyền quản lý.

7. Thay mặt cho Ban chấp hành có trách nhiệm ghi chép Nghị quyết họp Ban thường vụ, họp Ban chấp hành. Có trách nhiệm đối nội, đối ngoại với cấp trên, cấp dưới.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH MINH, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

HIỆN CÓ 12 ĐỒNG CHÍ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP VIỆC ĐẢNG ỦY XÃ BÌNH MINH

Văn Phòng Đảng ủy: Tham mưu kịp thời và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết trình Đảng ủy trong các cuộc họp theo chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy; ghi biên bản các kỳ họp của Đảng uỷ và soạn thảo nghị quyết Đảng uỷ; Tiếp nhận công văn đến và chuyển đến nơi thực hiện sau khi được phê duyệt. Lưu trữ, quản lý, bảo mật hồ sơ tài liệu, hồ sơ đảng viên. Quản lý con dấu của Đảng ủy; Quản lý thu - chi tài chính, đảng phí của Đảng bộ; đảm bảo điều kiện, phương tiện sinh hoạt của Đảng ủy; Truyền đạt, thông báo kịp thời công văn, ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị

Tuyên giáo: Tuyên giáo Đảng ủy xã có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Đảng bộ, trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xã về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, lịch sử đảng, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, khuyến học; là cơ quan chuyên môn về công tác Tuyên giáo của Đảng ủy. Tuyên giáo Đảng ủy thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong các tầng lớp Nhân dân; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở khu dân cư và trong từng gia đình; tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt và những điển hình tiên tiến.

2. Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị và các văn bản của Đảng ủy tại địa phương; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương; thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên.

3. Theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân và dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị tư tưởng ở cơ sở; dự báo diễn biến, xu hướng chính trị tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời tham mưu cho cấp ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyến hóa" trong nội bộ.

4. Định hướng các hoạt động tuyên truyền; phát hành, sử dụng các loại tài liệu, sách, báo, tạp chí của Đảng, các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, thể dục - thể thao ở địa phương.

Tổ chức Đảng ủy: Tổ chức Đảng ủy thực hiện công tác quản lý hồ sơ đảng viên, công tác cán bộ; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, xét đề nghị phát triển đảng, chuyển đảng chính thức và đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đúng quy trình, thủ tục quy định, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy

1. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã về toàn bộ hoạt động công tác kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy. Thường xuyên giữ mối liên hệ công tác của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy.

2. Chủ trì các cuộc họp của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, đề xuất những nội dung, chương trình, những vấn đề cần thảo luận, giải quyết nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Đảng ủy giao.

3. Khi cần thiết, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy giao trực tiếp chỉ đạo, chủ trì một số cuộc kiểm tra, xác minh những trường hợp tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, bị tố cáo; nghe ý kiến trình bày của tổ chức đảng hoặc đảng viên bị thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền quyết định của Đảng ủy xã.

4. Trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị nhân sự thành viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ xã bầu bổ sung khi cần và nhân sự cho nhiệm kỳ mới. 

5. Thay mặt Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy ký các văn bản trình Ban Thường vụ,  Đảng ủy và một số văn bản quan trọng khác. Kiểm tra, đôn đốc các thành viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn được phân công.

NHÂN SỰ CHI BỘ CÁC ẤP

 

 

 

 

Đường dây nóng
Bản đồ thực thi thể chế
Cổng dữ liệu Quốc gia
Cơ sở dữ liệu Quốc gia
CONG KHAI NGAN SACH
Công báo Chính phủ
cong bao tay ninh
Chuyển đổi số Tây Ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Tiếp nhận trả lời phản ánh kiến nghị hành chính
chuyển đổi số
Tiếp nhận 1022
Tra cứu thông tin quy hoạch
gop y du thao
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay45
  • Tháng hiện tại28,137
  • Tổng lượt truy cập1,146,615
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây