THÔNG BÁO - NIÊM YẾT

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

 •   03/05/2024 04:54:32 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Kế hoạch số: 71/KH-UBND, ngày 02 tháng 5 năm 2024 của UBND xã Bình Minh về việc triển khai đấu giá tài sản được xác lập quyền sỡ hữu toàn dân;

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bình Minh tháng 5 năm 2024

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bình Minh tháng 5 năm 2024

 •   02/05/2024 07:03:35 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0

UBND xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND và UBND xã tháng 5 năm 2024

Thông báo trực lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2024

Thông báo trực lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2024

 •   24/04/2024 11:15:34 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

Ủy ban nhân dân xã Bình Minh thông báo:

Thông báo nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) và Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (1/5)

Thông báo nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) và Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (1/5)

 •   17/04/2024 07:10:22 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ  Bộ luật lao động năm 2019; Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bình Minh tháng 4 năm 2024

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bình Minh tháng 4 năm 2024

 •   15/04/2024 09:00:44 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0

UBND xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND và UBND xã tháng 4 năm 2024

Thông báo niêm yết công khai thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2024

Thông báo niêm yết công khai thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2024

 •   12/04/2024 04:38:10 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

(BM)- Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã Bình Minh về việc phê chuẩn phương án phân bổ thu, chi ngân sách xã năm 2024; Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2024 của UBND xã về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2024;

Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Tây Ninh

Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Tây Ninh

 •   04/04/2024 10:13:12 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 08/03/2024 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Tây Ninh.

Ảnh: Internet

Thông báo kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024 trên địa bàn xã Bình Minh

 •   22/03/2024 09:46:47 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0

UBND xã Bình Minh triển khai kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 01 năm 2024 cụ thể như sau:

Thông báo cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mục đích sử dụng đất trồng lúa hiện trạng không trồng lúa

Thông báo cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mục đích sử dụng đất trồng lúa hiện trạng không trồng lúa

 •   20/03/2024 07:46:21 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Công văn số 350/UBND ngày 19/3/2024 của UBND Thành phố về việc rà soát bất cập giữa hiện trạng sử dụng đất với mục đích sử dụng đất trồng lúa trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cùng tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết hưởng ứng Giờ Trái đất vào ngày 23/3/2024

Cùng tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết hưởng ứng Giờ Trái đất vào ngày 23/3/2024

 •   19/03/2024 08:53:24 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0

Giờ Trái đất năm 2024 tại Việt Nam sẽ chính thức diễn ra từ 20 giò 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 23 tháng 3 năm 2024, toàn dân Tây Ninh hãy tham gia hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2024 bằng cách cùng tắt các đèn chiếu sáng, các thiết bị sử dụng điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 23 tháng 3 năm 2024.

Chiến dịch Giờ Trái đất là một sự kiện quốc tế hàng năm, do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) khởi xướng, là một sáng kiến toàn cầu nhằm nâng cao ý thức của người dân về biến đổi khí hậu.

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bình Minh tháng 3 năm 2024

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bình Minh tháng 3 năm 2024

 •   11/03/2024 10:26:24 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

UBND xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND và UBND xã tháng 3 năm 2024

Thông báo niêm yết công khai ngân sách năm 2023

Thông báo niêm yết công khai ngân sách năm 2023

 •   07/02/2024 05:25:25 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0

(BM)- Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 trên địa bàn Thành phố;

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bình Minh tháng 02 năm 2024

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bình Minh tháng 02 năm 2024

 •   29/01/2024 10:17:23 AM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0

UBND xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND và UBND xã tháng 02 năm 2024

Công khai số liệu dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính năm 2024

Công khai số liệu dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính năm 2024

 •   08/01/2024 08:20:37 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

(BM)- Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của HĐND xã Bình Minh ký họp thứ 8, khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 về việc phân bổ ngân sách năm 2024.

Ảnh: Internet

Công khai kết quả kỳ họp 8 HĐND xã Bình Minh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026

 •   03/01/2024 02:38:16 PM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0

Hội đồng nhân dân xã Bình Minh công khai kết quả kỳ họp 8 HĐND xã Bình Minh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Niêm yết công khai dự thảo báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bảng tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu năm 2023

Niêm yết công khai dự thảo báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bảng tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu năm 2023

 •   29/12/2023 04:05:50 PM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bình Minh tháng 01 năm 2024

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bình Minh tháng 01 năm 2024

 •   27/12/2023 10:08:05 AM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0

UBND xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND và UBND xã tháng 01 năm 2024

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2024

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2024

 •   26/12/2023 03:29:29 PM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ  Bộ luật lao động năm 2019;

Căn cứ Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

Thông báo niêm yết công khai ngân sách 9 tháng đầu năm 2023

Thông báo niêm yết công khai ngân sách 9 tháng đầu năm 2023

 •   14/11/2023 11:34:43 AM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0

(BM)- Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 trên địa bàn Thành phố;


Các tin khác

Đường dây nóng
Bản đồ thực thi thể chế
Cổng dữ liệu Quốc gia
Cơ sở dữ liệu Quốc gia
CONG KHAI NGAN SACH
Công báo Chính phủ
cong bao tay ninh
Chuyển đổi số Tây Ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Tiếp nhận trả lời phản ánh kiến nghị hành chính
chuyển đổi số
Tiếp nhận 1022
Tra cứu thông tin quy hoạch
gop y du thao
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập16
 • Hôm nay624
 • Tháng hiện tại30,481
 • Tổng lượt truy cập1,148,959
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây