CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

 •   02/05/2024 07:22:43 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

Tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; quy định mới về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"; cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân từ 15/5;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024.

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bình Minh tháng 5 năm 2024

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bình Minh tháng 5 năm 2024

 •   02/05/2024 07:03:35 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0

UBND xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND và UBND xã tháng 5 năm 2024

Tổng hợp Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 3/2024

Công bố bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tháng 03/2024

 •   04/04/2024 03:47:47 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

(BM) - Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 03/2024 trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”.

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bình Minh tháng 3 năm 2024

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bình Minh tháng 3 năm 2024

 •   11/03/2024 10:26:24 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

UBND xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND và UBND xã tháng 3 năm 2024

Tổng hợp Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 02/2024

Công bố bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tháng 02/2024

 •   05/03/2024 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

(BM) - Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 02/2024 trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”.

Tổng hợp Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 01/2024

Công bố bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tháng 01/2024

 •   05/02/2024 03:57:49 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0

(BM) - Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 01/2024 trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”.

Triệt nạn "tín dụng đen"

Triệt nạn "tín dụng đen"

 •   12/01/2024 08:11:16 PM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0

Nợ "tín dụng đen" dẫn đến bắt cóc tống tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp ngân hàng... và sẵn sàng tự vẫn! Thực tế cho thấy, rất nhiều loại tội phạm đã nảy sinh từ hoạt động "tín dụng đen", bởi khi phải vay với lãi suất rất cao và bị chủ nợ thuê xã hội đen tìm đủ mọi cách dọa dẫm, thúc ép phải trả, không ít người đã “bí quá hóa liều”.

3 Luật có hiệu lực từ 01/01/2024

3 Luật có hiệu lực từ 01/01/2024

 •   08/01/2024 08:47:46 PM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Luật Đấu thầu 2023 và Luật Thi đua, khen thưởng 2022 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2024

 •   08/01/2024 08:35:29 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0

Từ 1/1/2024, giảm thuế giá trị gia tăng 2%; khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa; xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 01 năm kể từ ngày cấp;... là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2024.

Niêm yết công khai dự thảo báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bảng tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu năm 2023

Niêm yết công khai dự thảo báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bảng tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu năm 2023

 •   29/12/2023 04:05:50 PM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tổng hợp Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 11/2023

Công bố bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tháng 11/2023

 •   07/12/2023 09:37:37 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0

(BM) - Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 11/2023 trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023

 •   05/12/2023 07:05:13 PM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0

Bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế; sửa đổi thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước; giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023.

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú qua cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú qua cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID

 •   27/11/2023 09:10:51 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 66/2023/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Thông báo niêm yết công khai ngân sách 9 tháng đầu năm 2023

Thông báo niêm yết công khai ngân sách 9 tháng đầu năm 2023

 •   14/11/2023 11:34:43 AM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0

(BM)- Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 trên địa bàn Thành phố;

Tổng hợp Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 10/2023

Công bố bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tháng 10/2023

 •   06/11/2023 03:16:42 PM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0

(BM) - Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 10/2023 trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2023

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2023

 •   05/11/2023 02:31:31 PM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023; quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công; quy định mới về mức thu phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2023.

Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 – Ngày tôn vinh Hiến pháp, Pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội

Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 – Ngày tôn vinh Hiến pháp, Pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội

 •   02/11/2023 10:04:38 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, yêu cầu tăng cường vai trò của pháp luật là một tất yếu khách quan. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày Pháp luật là một trong những hình thức, biện pháp, là một mô hình triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó.

Giảm tới 50% với 8 khoản phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Giảm tới 50% với 8 khoản phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

 •   19/10/2023 08:21:09 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về phí, lệ phí, nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

 •   06/10/2023 11:32:33 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:


Các tin khác

Đường dây nóng
Bản đồ thực thi thể chế
Cổng dữ liệu Quốc gia
Cơ sở dữ liệu Quốc gia
CONG KHAI NGAN SACH
Công báo Chính phủ
cong bao tay ninh
Chuyển đổi số Tây Ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Tiếp nhận trả lời phản ánh kiến nghị hành chính
chuyển đổi số
Tiếp nhận 1022
Tra cứu thông tin quy hoạch
gop y du thao
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập19
 • Hôm nay525
 • Tháng hiện tại30,382
 • Tổng lượt truy cập1,148,860
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây