CHUYỂN ĐỔI SỐ

Năm 2024 đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, tạo bứt phá phát triển kinh tế-xã hội

Năm 2024 đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, tạo bứt phá phát triển kinh tế-xã hội

 •   21/04/2024 08:27:52 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ký Quyết định 58/QĐ-UBQGCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Tổng hợp Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 3/2024

Công bố bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tháng 03/2024

 •   04/04/2024 03:47:47 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

(BM) - Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 03/2024 trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”.

Tổng hợp Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 02/2024

Công bố bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tháng 02/2024

 •   05/03/2024 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

(BM) - Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 02/2024 trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”.

Tổng hợp Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 01/2024

Công bố bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tháng 01/2024

 •   05/02/2024 03:57:49 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0

(BM) - Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 01/2024 trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”.

Triệt nạn "tín dụng đen"

Triệt nạn "tín dụng đen"

 •   12/01/2024 08:11:16 PM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0

Nợ "tín dụng đen" dẫn đến bắt cóc tống tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp ngân hàng... và sẵn sàng tự vẫn! Thực tế cho thấy, rất nhiều loại tội phạm đã nảy sinh từ hoạt động "tín dụng đen", bởi khi phải vay với lãi suất rất cao và bị chủ nợ thuê xã hội đen tìm đủ mọi cách dọa dẫm, thúc ép phải trả, không ít người đã “bí quá hóa liều”.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2024

 •   08/01/2024 08:35:29 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0

Từ 1/1/2024, giảm thuế giá trị gia tăng 2%; khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa; xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 01 năm kể từ ngày cấp;... là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2024.

Niêm yết công khai dự thảo báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bảng tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu năm 2023

Niêm yết công khai dự thảo báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bảng tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu năm 2023

 •   29/12/2023 04:05:50 PM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tổng hợp Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 11/2023

Công bố bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tháng 11/2023

 •   07/12/2023 09:37:37 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0

(BM) - Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 11/2023 trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023

 •   05/12/2023 07:05:13 PM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0

Bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế; sửa đổi thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước; giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023.

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú qua cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú qua cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID

 •   27/11/2023 09:10:51 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 66/2023/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Tổng hợp Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 10/2023

Công bố bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tháng 10/2023

 •   06/11/2023 03:16:42 PM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0

(BM) - Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 10/2023 trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”.

Giảm tới 50% với 8 khoản phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Giảm tới 50% với 8 khoản phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

 •   19/10/2023 08:21:09 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về phí, lệ phí, nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

 •   06/10/2023 11:32:33 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

Tổng hợp Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 9/2023

Công bố bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tháng 9/2023

 •   04/10/2023 06:42:04 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0

(BM) - Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 9/2023 trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”.

Tổng hợp Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 8/2023

Công bố bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tháng 8/2023

 •   07/09/2023 03:31:28 PM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0

(BM) - Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. UBND xã Bình Minh công bố kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 8/2023 như sau:

Tổng hợp Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 7/2023

Công bố bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tháng 7/2023

 •   05/08/2023 11:17:07 AM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0

(BM) - Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. UBND xã Bình Minh công bố kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 7/2023 như sau:

08 hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử áp dụng từ 1/7/2024

08 hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử áp dụng từ 1/7/2024

 •   27/07/2023 10:34:33 AM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi 2023 được Quốc hội XV tại kỳ họp thứ 5 thông qua dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải với  kết quả biểu quyết cho thấy, có 468/477 đại biểu tham gia biểu quyết thông qua Luật này (đạt tỷ lệ 94,74%). Trong đó, quy định 08 hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử.

Triển khai hướng dẫn đăng ký chữ ký số miễn phí cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên xã

Triển khai hướng dẫn đăng ký chữ ký số miễn phí cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên xã

 •   30/05/2023 07:06:26 AM
 •   Đã xem: 488
 •   Phản hồi: 0

(BM) - Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp từng bước tiếp cận sử dụng chữ ký số trong giao dịch hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, góp phần quan trọng vào xây dựng công dân số, tạo nền tảng cho một xã hội số bền vững ở địa phương.

Tài liệu hướng dẫn chữ ký số cho người dân/Doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính

Tài liệu hướng dẫn chữ ký số cho người dân/Doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính

 •   27/04/2023 02:57:44 PM
 •   Đã xem: 286
 •   Phản hồi: 0

UBND xã Bình Minh cập nhật tài liệu hướng dẫn chữ ký số cho người dân/doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.


Các tin khác

Đường dây nóng
Bản đồ thực thi thể chế
Cổng dữ liệu Quốc gia
Cơ sở dữ liệu Quốc gia
CONG KHAI NGAN SACH
Công báo Chính phủ
cong bao tay ninh
Chuyển đổi số Tây Ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Tiếp nhận trả lời phản ánh kiến nghị hành chính
chuyển đổi số
Tiếp nhận 1022
Tra cứu thông tin quy hoạch
gop y du thao
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập18
 • Hôm nay503
 • Tháng hiện tại30,360
 • Tổng lượt truy cập1,148,838
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây